Utbilda alla lärare i digital källkritik!

Ta en snabbtitt på kursens upplägg.

I dag är det svårare än någonsin att navigera i det digitala medielandskapet. Det har blivit särskilt tydligt under rådande pandemi att tillgången till korrekt information och förmågan att hitta den har blivit en fråga som faktiskt kan handla om liv eller död. Skolinspektionen såg i sin granskning av skolors undervisning i källkritiskt förhållningssätt 2018 att skolor behöver uppdatera undervisningen i källkritik så att den även gäller elevernas digitala vardag. I ett ständigt rörligt medielandskap kan detta vara svårt och många lärare efterlyser därför stöd.

Kostnad: 3500 kr per skola med max 600 elever. Beställ kursen av oss på: info@mobilestories.se

”Kursen hade ett snyggt upplägg, var väldigt lättläst – inte för mycket text utan en bra variation med bilder, videor och ljud. Jag ville hela tiden läsa vidare. Jag tyckte att det var kul också med olika experter som berättade och ställde frågor till kursdeltagaren.”

Helena Klouda, lärare, Strömstad gymnasium

I webbkursen ”Navigationskurs i digital källkritik” får lärare i alla ämnen de kunskaper som krävs för att stärka elevernas förmåga att hitta rätt – och att själva ta plats som ansvarsfulla kommunikatörer på nätet. Kursen är ett samarbete mellan medie- och utbildningsföretaget Mobile Stories, Svenska Dagbladet och Google.org och riktar sig till lärare verksamma på mellanstadiet och upp till gymnasiet och även vuxenutbildning. Efter genomförd kurs med godkänt resultat får deltagare certifikatet ”Navigationsbevis i digital källkritik”, som kan delas i sociala medier. Om 90 procent av lärarna på skolan går kursen och blir godkända får skolan ett certifikat att visa upp på den egna hemsidan.

Mobile Stories kurs borde vara obligatorisk för alla lärare.

Linda Larsson, lärare på Grillska gymnasium

Pandemin har för många skolor resulterat i inställda fortbildningstillfällen och så kommer det kanske att vara under en ganska lång tid framöver. Med denna kurs kan lärarna ändå erbjudas en möjlighet att utvecklas inom ett område som är mycket angeläget och aktuellt. I vår kurs finns föreläsarna – några av Sveriges tyngsta experter inom digital kompetens och källkritik – med digitalt istället. Kursen kan göras enskilt eller i grupp och deltagaren kan pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. (Tidsåtgång: cirka 2 timmar)

Kursen tar upp alla delar i begreppet medie- och informationskunnighet, med utgångspunkt i det nya, digitala medielandskapet:

  • Mediernas roll i samhället
  • Finna, analysera och kritiskt värdera information
  • Själv skapa information i olika medier och sammanhang

Bland experterna som delar med sig av sin kunskap i kursen finns medieombudsmannen Ola Sigvardsson, Martin Ahlquist, redaktionschef på Svenska Dagbladet, Catharina Ekdahl, senior upphovsrättsjurist på Patent- och registreringsverket, och skolbibliotekarien Magdalena Ivarsson, Årets skolbibliotek 2019 + 2020 och Irene Christensson, analytiker vid MSB. För lärare som deltar i projektet ”Stärk unga med MIK” är kursen kostnadsfri. För övriga skolor är kostnaden för kursen 3500:- plus moms. All personal på enheten får då tillgång till kursen. Mejla oss på: info@mobilestories.se för mer information.