Introduktion

Mobile Stories erbjuder ett publiceringsverktyg som utbildar unga i medie- och informationskunnighet medan de producerar sitt skolmaterial i form av olika typer av artiklar. Genom att själva bli producenter fördjupar användarna sina ämneskunskaper, vässar sin kommunikation och sin förmåga att värdera, diskutera och kamratgranska källor. De får också kunskapen – i form av korta hjälptexter, tips och checkfrågor – exakt på det stället i processen där de behöver den för att komma vidare.

Eleverna har möjlighet att publicera sina skolarbeten på en öppen plattform och nå ut med väl genomarbetat och källgranskat material och tillsammans med andra unga bygga en trovärdig kanal för unga röster.

Att kunna tolka och värdera information är redan helt avgörande för demokratin, både på lång och på kort sikt. Medie- och informationskunnighet kommer att vara avgörande för att framtidens medborgare ska kunna fatta välgrundade beslut som medborgare och konsumenter.

Mot denna bakgrund har regeringen fattat ett beslut om att skolan måste ta ett större ansvar för just dessa förmågor. Stärkt fokus på källkritiskt tänkande, nyhetsvärdering och förmågan att använda digitala medier är en central del i de nya förstärkningarna i skolans styrdokument och omfattar värdegrund, övergripande mål och centralt innehåll i en lång rad ämnen. Den 1 juli 2018 ska alla skolor ha tillämpat de nya skrivningarna. 

Det är alltid eleven som väljer om eleven i slutändan vill publicera sin artikel, film eller podd. Det är du som är lärare,  bibliotekarie eller annan behörig person som bestämmer om artikeln är godkänd och klar för publicering.