Skapa med appen

Det finns åtta artikeltyper/mallar att välja på i Mobile Stories verktyg. Under varje bild under menyn, ”skapa ny artikel” finns ett infotecken. Där beskrivs vilka delar som ingår i just den artikeltypen. Be dina elever titta på beskrivningarna innan de väljer artikeltyp. Det går inte att växla artikeltyp utan att behöva skapa en ny artikel och klippa och klistra in sitt material. 

När val av artikeltyp är klart, lotsas användaren till fältet ”arbetsrubrik” och ”välj grupp” för arbetet. I nästa läge är alla ”boxar” öppna för att lägga in material. Se mer hjälp under ”bilder”, ”texter” , ”källor”, ”bädda in material” för att lära dig hur boxarna fungerar.

Nedan följer ett exempel i artikeltypen reportage.

Reportage

I reportaget eller storytelling-artikeln samsas bild, text, ljud och film i en sammanhängande helhet. Här kan texterna vara lite längre. 5000 – 7000 tecken brukar vara lagom. Det finns mer plats för ett målande språk och stora bilder. För att göra en storytelling måste man ha minst två stora bilder, helst några små och gärna en ljudfil eller ett videoklipp. Det är kul om du vill göra ett bildspel också. Ljudfilen eller filmen ska du ladda upp i Soundcloud, Vimeo eller Youtube och sedan klippa in den inbäddade länken i boxen för inbäddat material. Gå sedan in i boxen för brödtext, sääll markören där du vill att klippet ska hamna och välj ditt klipp från drop down-menyn. En kod kommer synas i ditt textfält. Det är först när du gör en renderad testartikel som du kommer se hur det inbäddade klippet ser ut i ditt reportage. Textlängd: Ett reportage ska vara minst 3 000 tecken inklusive blanksteg.

DETTA BEHÖVER DU I ETT REPORTAGE:

Rubrik: Reportagerubriken behöver inte vara lika fokuserad på vad som har hänt som om du hade skrivit en nyhetsartikel.

Ingress/pufftext: Ingressen är de första raderna av en artikel, som är lite större. Den ska helst vara två till tre meningar lång. Den ska beskriva vad artikeln handlar om, men inte avslöja för mycket! Den ska leda in läsaren i texten! På Mobile Stories elevsajt blir ingressen också ”pufftext”, det vill säga den text som syns på förstasidan under rubriken.

Brödtext: Varva gärna kortare och längre meningar och fakta med miljöbeskrivningar. Låt läsaren ”vara med” på platsen du skriver om. Hur ser det ut? Hur luktar det? Beskriv gärna intervjupersonerna. Hur rör de sig när de pratar? Vad har de på sig? Väv in fakta som ger substans åt texten! 

Bilder: Satsa på bilderna, ditt reportage kommer bli mer läst om du funderar några varv extra på hur du kan få till bra bilder. Försök ordna bild på alla intervjupersoner i den miljö som reportaget handlar om, gärna också detaljbilder, miljöbilder och annat som för berättelsen vidare

Taggar: Välj minst en tagg som passar för ditt ämne.

Källor: Följ hänvisningarna i hjälpartikeln, ”Så jobbar du med källor.”

VALFRITT:

Statistik: Kan också vara ett bra komplement. Kan läggas in som en bild i text. 

Film eller ljud: Ska tillföra något till din berättelse. Kan vara ett kort klipp när någon visar eller berättar något.