Workshopupplägget ”Redaktionsmötet” kan dina elever använda för att planera sina arbeten. Med ”Mik i flera ämnen” kan du som är lärare planera en lektionsupplägg eller ett ämnesområde tillsammans med dina kollegor. Den tredje bilden kan användas då eleverna vill jobba med ytterligare spridning av sina artiklar, poddar eller filmer. Klicka här för att ladda ner workshopmallarna.