Workshopupplägget ”Redaktionsmötet” kan dina elever använda för att planera sina arbeten. Med ”Mik i flera ämnen” kan du som är lärare planera en lektionsupplägg eller ett ämnesområde tillsammans med dina kollegor. Klicka här för att ladda ner workshopmallarna.