Illustration: Martin Axkull 

Dokument hemifrån

Bara på några veckor har vårt samhälle förändrats på ett sätt som vi kanske inte trodde var möjligt. För landets gymnasieelever kommer vardagen från och med nu se helt annorlunda ut. Även i grundskolan är det glest mellan bänkraderna och många behöver sköta skolarbetet hemifrån. När distansundervisningen är igång och fungerar kan det vara bra med tid för reflektion. Hur tänker eleverna om sin nya situation och hur upplever de tillståndet i samhället? Hur har deras vardag och beteende förändrats av Coronavirusets framfart? Vad tänker de om framtiden – för dem själva eller för samhället?

Vi på Mobile Stories efterlyser nu artiklar som handlar om just detta. Vi tycker att det är viktigt att omvärlden får ta del av hur unga upplever denna tid. Därför har vi satt ihop en uppgift som lärare kan använda, som den som den är eller som inspiration. Uppgiften måste kanske anpassas lite efter elevgrupp och utifrån vilken situation eleverna befinner sig i.

Viktigt för alla som arbetar med Mobile Stories är att följa Elevpublicistens etiska regler. Dessa kan också vara bra att ha till hands när man som lärare ska godkänna elevernas artiklar.

Dem hittar du här

UPPGIFT TILL ELEVERNA

 1. KRÖNIKA

Verktyg: app.mobilestories.se
Artikeltyp: Krönika
Uppgift: Skriv om hur ditt vardag ser ut nu och hur den förändrats i och med Coronavirusets framfart.

I din krönika kan du till exempel besvara en eller flera av frågorna:
– Hur ser din vardag ut idag? Vad funkar? Vad funkar inte?
– Vilka är de negativa/positiva effekterna av de nya riktlinjerna om hur vi ska leva – för dig och för samhället i stort?
– Har du förändrat ditt beteende på något sätt på grund av Coronaviruset? Hur?
– Hur ser du på den närmaste framtiden?
– Hur tror du att samhället kommer att ha förändrats efter Corona?

 1. BILDSPEL
  Verktyg: Mobilkamera och app.mobilestories.se
  Artikeltyp: Bildartikel
  Uppgift: Dokumentera din vardag och omvärld i bilder. Bilderna kan tas med mobilkameran eller annan kamera. Arbeta gärna med artikeln i mobilen, eftersom det då blir enkelt att ladda upp bilder som du redan har i mobilen. Tänk på att varje enskild bild måste vara mindre än 2 MB. Bilden ska på något sätt visa din vardag, miljön utanför din bostad eller visa hur samhället har förändrats som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Tänk på!
  • Om det är personer på bilderna – glöm inte att fråga om de vill vara med på bild i en publicerad artikel – precis som det står i checkfrågorna i appen!
  • Följ de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att exempelvis undvika folksamlingar.3. INTERVJU

Verktyg: Skype/Google Hangout eller telefon samt app.mobilestories.se
Artikeltyp: Standardartikel eller poddartikel (om eleven är van vid att göra podd)
Uppgift: Gör en intervju med valfri person, vars vardag påverkats av Coronaviruset. Det kan vara en farfar, en släkting som arbetar inom vården (om hen har tid), en kompis i ett annat land eller någon annan.
Tips på frågor:
– Hur har din vardag förändrats?
– Vilken är din största utmaning just nu?
– Vad skulle du behöva för att få livet att funka bättre?
– Hur ser du på framtiden?

Tänk på!
• Lyssna på svaren och glöm inte följdfrågor! Lyft upp det som är mest intressant i rubrik och ingress!
• Spela gärna in intervjun, för att i efterhand kunna skriva ut svaren, men glöm inte att fråga först om det är okej att spela in!
• Visa gärna artikeln för intervjupersonen innan den publiceras.
• Glöm inte att be personen skicka en bild som du kan använda i artikeln!

Allmänt:
I verktyget finns mycket hjälp att få. Klicka på frågetecknen och i-tecknen i verktyget. Här finns oftast det stöd du behöver! Uppe i vänstra hörnet hittar du tips från journalister. Ett hett tips är också att ladda ner Publicistguiden, som tagits fram av Statens medieråds och Mediekompass (Fd Tidningen i skolan). Här finns skrivtips och instruktioner om hur man skapar olika typer av artiklar.
Publicistguiden är gratis och går att ladda ner här.