Stöd i app

Dags att börja arbeta med eleverna, eller gör du kanske själv en artikel för att testa?! I den vänstra menyn kan du välja språk och även navigera till ”Mina artiklar”, ”Mina grupper” och ”Innehåll”. Observera att endast svenska just nu är tillgängligt i verktygets hjälpsystem. 

Hitta hjälpartiklar

Navigera bland de hjälpartiklar som ligger under ”Innehåll” i den vänstra menyn för att bli medveten om det stöd som ges i appen. I hjälptexterna får du och dina elever tips från experter i Mediasverige. Det kan handla om allt från hur du tar bättre bilder, en sammanfattning om lagar och regler gällande publiceringar till tips om hur du når ut med din debattartikel. Du kan också hitta till hjälpartiklarna genom att klicka på informationssymbolen (i) i de olika boxarna under själva arbetsprocessen. Användarna kan snabbt plocka fram just det hen behöver. Genom att klicka på pilarna nedanför artikeln kommer användarna vidare till andra, relaterade artiklar. Under de små frågetecknen (?) i boxarna finns handfasta korta tips, till exempel några rader som beskriver vad en ingress är. Hjälp dina elever att hitta och använda stödet i appen!