Lägg till texter

Klicka i boxen för ”brödtext” eller ”ingress” för att börja skriva. I ordbehandlaren kan du skriva din text direkt eller klippa in text från ett annat dokument. 

Texten kommer automatiskt renderas i Mobile Stories grafiska profil. Det går bra att använda fet, kursiv och understruken text men det blir inte bra om man letar eller stryker under en längre text. Man kan även jobba med punktlistor. 

Använd inte returfunktionen för att göra spalter. Retur ska bara användas då det verkligen ska vara ett nytt stycke. 

Det är möjligt att hyperlänka (länka ord utan att visa hela länken) i brödtexten genom att markera det aktuella ordet och klicka på symbolen för länk. Ordet i texten blir klickbart, rendera en testartikel för att se resultatet. 

Använd inte inklippta bilder eller emojis i ordbehandlaren. Bilder läggs endast in i boxar avsedda för bilder.