Lägga till bilder

 

Vi på Mobile Stories ser helst att eleverna i så stor utsträckning som möjligt tar egna bilder eller illustrerar. Det tar oftast inte längre tid än att hitta en gratis bild och det blir mycket bättre med egenproducerade bilder. Bilderna får max vara 5MB stora. Beskär bilden innan uppladdning.

Det finns några olika typer av boxar för bilder. Alla ”bildboxar” fungerar på samma sätt. Börja alltid med att läsa under frågetecknet i boxen för att se om det är obligatoriskt för artikeltypen att ha en bild. Läs också om var bilden kommer att hamna i artikeln. Då är det lättare att anpassa och välja rätt bild för just det ändamålet.

Öppna upp ”bildboxen”. Välj ”lägg till en ny bild”. Välj en bild från ditt arkiv. I mobilt läge finns val för kamerafunktionen eller val av bilder i mobilens biblioteket. Skriv alltid en bildtext för att komma vidare. Avsluta bildtexten genom att skriva namnet på upphovsrättsinnehavaren. Så här:  ”Bild: Förmanm Efternamn”. På den nedre raden skriver användaren in upphovsrättsinnehavarens namn igen. Användaren kan i detta läge välja att lägga till flera bilder, till exempel i bildspel eller reportagebilder. Radera bilder genom att trycka på papperskorgen. 

GLÖM INTE  att spara bilden innan du går ut från fönstret genom att trycka på gå vidare!