Publiceringen – så går det till

Vi kallar vår ”publiceringskedja” för ett redaktionellt filter eftersom den digitala processen liknar den arbetsgång som finns på seriösa redaktioner. Kollegorna som hjälps åt att granska varandras arbeten på en redaktion kan jämföras med elever i vår process som hjälper varandra för att den gemensamma produktens trovärdighet ska bli en något som alla kan vara stolta över. Checkfrågorna om upphovsrätt, etiska regler och källkritisk granskning vid publiceringar kommer i slutändan sitta i ryggmärgen hos alla elever som jobbat med Mobile Stories. Liknande regler har de erfarna publicister som hela sitt yrkesliv haft pressetiken att utgå ifrån i publicistiska frågor. Det stöd och den hjälp som följer med i verktyget presenteras i artikelform och är byggt på intervjuer med experter i Mediasverige. Hjälp gärna dina elever att hitta till stödet i appen och uppmuntra gärna till kunskapsinhämtning på respektive område.

Snabbguide, publicering:

1. Eleven gör en förhandsvisning av artikeln genom att klicka på ”Testa artikel” högst statusfältet.
2. Eleven klickar på statusen ”Review” i statusfältet. Då blir artikeln låst för redigering.
3. Eleven klickar på ”Checkfrågor” och säkerställer att allt är i sin ordning.
4. Eventuell kamratgranskning. Kamratgranskarna väljs in i boxen ”Vilka har möjlighet att göra vad” och ”Kan granska” (tryck på den lila raden ”Fäll ut fliken för samarbete….” för att hitta innehållsboxen).
5. Om kamratgranskarna är nöjda klickar eleven på ”Request for publication”. Om eleven behöver ändra något i artikeln läggs den tillbaka i redigeringsläget ”Open”.
6. När artikeln ligger i ”Request for publication” går läraren in i artikeln från sitt eget konto, granskar och godkänner genom att klicka på ”Approve for publication”.
7. Därefter kan eleven gå in och klicka på ”Publicera”. Om eleven behöver fortsätta att arbeta med sin artikel lägger läraren tillbaka artikeln i ”Open”.