Så är Mobile Stories plattform uppbyggd

Plattformen Mobile Stories struktur kan liknas vid en lokaltidningssajt med många lokalredaktioner som utgörs av skolor eller projektsajter. Vi har också kommunsajter och en ”rikssida”, Sweden. En del artiklar från oss som är utbildade journalister (Redaktionen), finns också på sajten för att inspirera eleverna att lyfta vissa ämnen och skapa material själva. Det senaste publicerade materialet hamnar överst i flödet på ”ettan”, det vill säga på förstasidan i listan.

page22image13128

Innan dina elever publicerar något på er skolsajt kommer utrymmet fyllas ut med material som elever publicerat på publiceringsregionen Sweden.
Ganska snart (i takt med att ni publicerar) kommer större delen av er sida utgöras av era elevers material

.page23image4464

Lite längre ner på er ”skolsida” kommer det finnas mindre block, med ett par artiklar för andra publiceringsregioner, där elever från hela landet publicerar artiklar om olika ämnen som kan vara intressanta för andra elever att ta del av. Att visa Sweden-artiklar även på skolsidorna är också ett sätt för eleverna att få spridning på sina egna artiklar utanför den egna kretsen. Vägen till att ta del av vad andra gör blir kortare. Denna struktur öppnar förhoppningsvis upp lite kontaktytor och motverkar i bästa fall filterbubblor och polarisering.

page22image13296

 Under pin-symbolen i desktopläge kan du navigera till andra skolor och kommuner än den egna, i mobilläge navigerar du via flygplanssymbolen. Sajten kommer visa den skol- eller kommunsida som du var inne på senast. Har du inte varit inne på Mobile Stories tidigare kommer du mötas av Sweden.