Navigationskurs i digital källkritik

I webbkursen ”Navigationskurs i digital källkritik” får lärare i alla ämnen de kunskaper som krävs för att stärka elevernas förmåga att hitta rätt – och att själva ta plats som ansvarsfulla kommunikatörer på nätet. Kursen riktar sig till lärare verksamma på mellanstadiet och upp till gymnasiet. Läs mer här:

Publiceringskurs för lärare

I webbkursen ”Publiceringskurs för lärare” får du de kunskaper som får dig att känna dig trygg att låta eleverna producera material för mottagare på nätet. Vi går igenom bland annat begreppet MIK, upphovsrätt, etiska regler och lagar vid publicering, creative commons, artikeltyper och dess uppbyggnad. Kursen riktar sig till lärare verksamma på mellanstadiet och upp till gymnasiet. Gör kursen här: