Navigationskurs i digital källkritik

Idag är det svårare än någonsin att navigera i det digitala medielandskapet. I webbkursen ”Navigationskurs i digital källkritik” får lärare i alla ämnen de kunskaper som krävs för att stärka elevernas förmåga att hitta rätt – och att själva ta plats som ansvarsfulla kommunikatörer på nätet. Kursen är ett samarbete mellan medie- och utbildningsföretaget Mobile Stories och Svenska Dagbladet och riktar sig till lärare verksamma på mellanstadiet och upp till gymnasiet. Läs mer här: