Lägg till källor

 

Börja med att be dina elever läsa hjälptexten om källor, ”metoder för källkritik”. Ni hittar den under infotecknet i boxen för ”källor”. 

Att noggrant presentera sina källor hör till ett av de viktigaste momenten när användare jobbar med Mobile Stories. Allt bakgrundsmaterial kan presenteras i ”källor”, snyggt uppställt och med klickbara länkar. Kanske har eleverna inte alltid källor på nätet. Är källan en kompis, en myndighet eller en expert? Allt kan ändå presenteras på ett och samma ställe. Eleven lämnar då raden för ”länk till källa” tom.

Det går också att ”hyperlänka” till källor även inne i texten. Mer om detta kan du läsa i hjälpen för ordbehandlaren under ”lägg till texter”.

Klicka på ”lägg till en källa”. Fyll i de fyra raderna. Det får gärna vara korta beskrivningar, inte längre än raden är lång. Om du har en länk till din källa klipper du in den i ”länk till källa”. När du publicerar din artikel kommer länkarna bli klickbara. I fältet ”varför är källan trovärdig” ska eleverna kortfattat resonera eller argumentera för att hen använt sig av en trovärdig källa. Detta fält publiceras inte men är bra för kamratgranskare, lärare eller bibliotekarie att ha som utgångspunkt vid granskningen.