Olika roller och samarbete 

 

Vem kan göra vad?

Kring varje artikel kan medlemmar i arbetsgruppen vara med och påverka innehållet på olika sätt googletest. Administratörer som har möjlighet att godkänna artiklar i gruppen presenteras i det översta fältet under ”kan godkänna”. 

Under fältet ”kan redigera” ska alla användare som ska vara med och arbeta på en artikel fyllas i för att vara redigeringsbehöriga. När detta är gjort ser de behöriga artikeln i sin artikellista googletest.

I fältet ”kan ge feedback” kan användare som har redigeringsbehörighet klicka i vilka användare i gruppen som ska kunna ”kamratgranska” artikeln. När det är dags för kamratgranskning ändrar användare med redigeringsbehörighet statusen till ”review” googletest. I detta steg ska användarna i ”redigerargruppen” även gå igenom ”checklistan” i fältet ”granska och publicera” googletest. Kamratgranskare ska ge feedback på ”chatten”.

Vilka har bidragit till innehållet?

Vem har gjort vad? Vem har fotograferat, filmat eller skrivit texten? Det går att lägga till flera personer på samma roll. När artikeln publiceras visas alla namnen i en platta längst ner.

Namnet som eleven fyllt i vid kontoskapandet eller fyllt i under ”min profil” är det namn som kommer synas utåt när användaren sedan publicerar. De som sökt och laddat hem material som till exempel bilder eller filmer presenteras inte som ”fotograf” eller som ”video” utan som ”researcher”. Vi hoppas att eleverna ska känna sig stolta över att ha både sitt för- och efternamn presenterat i det publicerade arbetet. I de fall en elev inte vill ha sitt namn publicerat ska gruppen alltså inte fylla i eleven i ”elevpublicisternas roller”.