Fejka nyheter med Maria Wiman

 

Ingen är så noga med hur man presenterar sina källor som den som lurar och bedrar. Att fejka en nyhet är därför en alldeles utmärkt övning i källkritik. När eleven funderar på hur hen får en källa att framstå som trovärdig praktiserar hen samtidigt källkritik och får öva sig i källkritiska tankesätt. Denna övning går helt enkelt ut på att försöka lura sina klasskamrater (eller grannklassen) att tro på en påhittad nyhet. Nyheten måste med andra ord verka så trovärdig att även den mest källkritiska läsaren går på den.

 

Tidsåtgång: 3 x 60 minuter

 

Lektion 1 – Tidningsläsning. Eleverna lusläser tidningar, kanske både på nätet och i pappersform. De bekantar sig med tidningsspråk och ser hur tidningar gör när de uppger sina källor.

 

Lektion 2 – Dags att börja fejka nyheter! Eleven ska nu skriva ihop en egen, alldeles påhittad nyhet, och göra denna så trovärdig som möjligt. Endast fantasin sätter gränser!

 

Exempel på en påhittad nyhet. Moltas, 13 år skrev:

 

”Efter att lerkrukor hittats, som forskare säger kommer från 900 talet, har nya utgrävningar påbörjas nära sjön Roxen i Örebro. Detta kom- mer leda till att badplatser nära Roxen för tillfället kommer stängas ned. Ledaren för utgrävningsgruppen, Benny Olsson, säger att utgrävningarna kommer pågå i 2 år. Benny är övertygad att lerkrukorna är ett av flera kommande fynd som kommer från en före detta vikingaby.” 

 

Turisterna är dock mindre entusiastiska och många är arga över att de hindras att bada i det välbesökta Roxenbadet. Några har t.o.m. klagat på utgrävningarna och skickat arga brev till utgrävningsgruppen.”

 

Lektion 3 – Inför denna lektion har läraren skrivit ut elevernas fejkade nyheter och blandat ihop dessa med riktiga nyheter hämtade från nätet. Eleverna kommer med andra ord att få ett häfte med massor av nyheter, vissa är fejkade och andra är äkta. Under denna lektion läser eleverna häftet i grupp och kommer överens om vilka nyheter de tror är äkta och vilka de tror är fejkade. Här är det viktigt att eleverna från början bara utgår ifrån sig själva och diskussionerna i gruppen. De får med andra ord inte googla på nyheterna innan de själva har gjort en källkritisk bedömning utifrån sig själva.

 

Lektionen avslutas med att eleverna dubbelkollar nyheternas äkthet genom att googla och se om nyheten dyker upp någonstans på nätet och om källan i så fall är trovärdig. Sammanfatta sedan vilka nyheter som lurade eleverna och varför dessa verkade så trovärdiga.